สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชะวึก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเปมิกา  ศักดิ์เมือง
 
1. นายธนู  แสวงผล
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงเปมิกา  ศักดิ์เมือง
 
1. นางสาวชนม์นิภา  ทองโชติ