สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชะวึก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทสิทธิ์
 
1. นายธนู  แสวงผล