สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินเสาธง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายวิชัย  ผิวชมภู
2. เด็กชายอัครพนธ์  แถมจอหอ
3. เด็กชายเกรียงไกร  โคตรสมบูรณ์
 
1. นายวิโรจน์  อมรพันธ์
2. นางสุรีย์  คชรินทร์