สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดยายดา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทวงษ์
2. เด็กหญิงไพลิน  มหาเขตร์
 
1. นางนวลนาถ  พงษ์วารินทร์
2. นายวรรณธร  สาครจันทร์