สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดยายดา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายจิรทีปต์  วงศ์พิทักษ์
2. เด็กชายณัฐชนน  ไกรเดช
3. เด็กชายนันทภพ  สุวรรณละมัย
 
1. นางฉัตรชยา  ทิมโพธิ์
2. นางรัชนี  บูรณมานัส