สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวิจิตรา  เพียรการ
2. เด็กหญิงสุธิตา  วิเชียรเจริญ
 
1. นางสาวปนัดดา  จันตุ่ย