สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงโชติกานต์  แย้มเกษร
 
1. นายนรินทร์   ปิตะสุวรรณ