สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้ำคอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนากร  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์สุข
3. เด็กหญิงปณิฏา  ดีบาง
 
1. นางวรางคณา  ยอดแก้ว