สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายคมกฤช  สุริโย
2. เด็กชายสุวกิจ  มาลานนท์
 
1. นายมานัส  สัตย์อุดม
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลินทรา  หลายพา
 
1. นางไพเราะ  นะวะมะโรจน์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นารี
 
1. นางสุกัญญา  กีรติยุตอมรกุล