สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเนินกระปรอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงปัทมาพร  วิยะโคตร
2. เด็กหญิงวสิกา  ผิวอ่อน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เอี่ยมพ่วง
 
1. นางสาวบุษรา  สำรวยประเสริฐ