สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพลา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเบียร์  แสนหาร
 
1. นางวันเพ็ญ  เปี่ยมมงคล
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชวกฤษ  อยู่นางรอง
 
1. นางวันเพ็ญ  เปี่ยมมงคล