สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนวิเศษ
 
1. นางนลินี  สุวรรณโชติ
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพัชริดา  ทองดี
2. เด็กหญิงหยาดพิรุฬ  ด้วงอุ่น
3. เด็กหญิงแพรวนภา  ทวีสุข
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  หมีกุละ