สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนิทธิพล  วิเศษศรี
 
1. นางสาวพิชมญช์  มะลิต้น
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 48.3 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจีระภัทร  เกียรติทนงศักดิ์
2. เด็กชายธันวา  หลักทรัพย์
 
1. นางสาวธารทิพย์  มุขศรี
2. นายสมปราชญ์  ป้อมสูง