สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะพาน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติทัต  ดังก้อง
2. เด็กชายธิปไตย  ศิริผล
3. เด็กชายธีรธร  สาครเสถียร
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  มาสุวัฒนะ
5. เด็กชายเปรมศักดิ์  สุขขาว
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ่อนปานนิล
 
1. นายนพดล  แสนผูก
2. นางเรไร  ใจคิด