สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะพาน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริมา  แซ้นสีดา
 
1. นางสาวพรทิพ  บุญการ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงคันธรส  จันทร์ขาว
 
1. นางนันทนิจ  ห่อมณี
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ขาวโชติ
 
1. นางนันทนิจ  ห่อมณี