สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะแบก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีนาคา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  คำแก้ว
3. เด็กชายเจษฎา  สำเร็จกิจ
 
1. นางสาวกรีลภา  ไชยธงรัตน์
2. นางสาวบุญรัตน์  เซี่ยงหว็อง