สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะแบก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพีรกานต์  คำผาย
2. เด็กหญิงสาธิณี  บุญธรรม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ท้วมนิ่ม
 
1. นางมณฑา  พรเรืองมณีกิจ
2. นางวัชรินทร์  โยชิโนะ