สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.96 ทองแดง 5 1. เด็กชายฐิติโชติ   แจ่มเจนการ
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายบุญส่ง  วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์
2. นางสาวอรพิน  ศิลาธารา
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนาธร  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นางวนิดา  เยื่อใย