สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเชิงเนิน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  สดมุ้ย
2. เด็กชายพิรุณ  บุญเหลา
3. เด็กชายสิทญศักดิ์  ตองอ่อน
 
1. นางนิดา  ศิริวัฒน์
2. นายสมศักดิ์  จิรเสาวภาคย์