สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 6 1. นางสาวเบญจวรรณ  สีดาพันธ์
2. เด็กหญิงโสพิตรา  สิงห์เทศ
 
1. นายส่ง  สกุลวงษ์