สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  แขกดำ
 
1. นางศันสนีย์  แนวชาลี