สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมาบชลูด สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณพร  ญาณปัญญา
2. เด็กหญิงอินทิรา  สุขแจ่ม
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  วงษ์ธานี
 
1. นางบุญเรือง  ถ้ำมณี
2. นางสาวสาริศา  บริเพชร์
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณากร  พิมพ์ดา
2. เด็กชายชานุเดช  ทิพยะ
 
1. นายสุธีร์  บุญญารักษ์