สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตากวน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  โสธร
2. เด็กชายวรพัฒน์  กล่อมยิ้ม
 
1. นายยุธทนา  ศรีสงคราม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ภิบาลกุล
2. เด็กชายเกริกเกียรติ   ภิบาลกุล
 
1. นายยุธทนา  ศรีสงคราม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐานิตา  ศรีอุทัย
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เอี่ยมศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แก่นคำ
 
1. นายสุธีร์  เสียงเสนาะ