สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตากวน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐานิตา  ศรีอุทัย
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เอี่ยมศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แก่นคำ
 
1. นายสุธีร์  เสียงเสนาะ