สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันตะ
2. เด็กหญิงนุชประวีร์  วงษ์สูง
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพจักร์