สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนันต์ศึกษา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายจารุกิตติ์  เอี่ยมกิจ
2. เด็กชายอุกฤษณ์  วิลัยนิคม
 
1. นางสาวจิณห์นิภา  เกิดมณี
2. นายธนัชทัศน์  แก่นจำปา