สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอารีย์วัฒนา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกฤษศินี  หวานระรื่น
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สนิทราษฎร์
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฐิติมน  สีชอล์ค
2. เด็กหญิงนันทพร  ห่วงทอง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  มีสีดา
 
1. นางสาวกัลยา  โกศล
2. นายวุฒิศักดิ์  สนิทราษฎร์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 9 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยมจินดา
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภูแผ่นนา