สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลดา  บุญอนันต์
 
1. นายพันเนตร  ยิ้มแสง