สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดในไร่ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนายุต  ช่างทอง
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  รักแจ้ง
 
1. นายกีฬา  มณีแสง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายวิศรุต  สายันต์
2. เด็กชายวิเศษ  สุวรรณจิราช
 
1. นางสาววันวิสาข์  สวัสดิ์ล้น
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภณิดา  โน๊ตศิริ
2. เด็กชายลิขิต  กิจสำเร็จ
 
1. นางสาววันวิสาข์  สวัสดิ์ล้น