สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลรักภาษา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายวรัญชัย  มาตรสงคราม
2. เด็กชายศิวัช  เทียนสุวรรณ
 
1. นางศรีกัลยา  สวนจันทน์
2. นายโกโย  นามกันยา