สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลรักภาษา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิสุทธิยานนท์
2. เด็กหญิงสรินยา  แตงจุ้ย
3. เด็กหญิงอาทิศยา  ทิพยเนตร
 
1. นางสุนิสา  สก๊อต
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรดา  โกเจริญ
 
1. Missjaneger  L.visillas
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิรพล  ยิ่งอำพล
 
1. Mr.kavin  hann woei
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวชิรพล  ยิ่งอำพล
 
1. Mr.kavin  hann woei