สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ถิ่นพายัพย์
2. เด็กชายอาชัญ  หาญคำภา
 
1. นางสาวปราณี  กลมเกลี้ยง