สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรณ์วิกา  คำสงสาร
2. เด็กหญิงกัญญภัส  ปราศจาก
3. เด็กชายเกียรติกุล  บุญประสิทธิ์
 
1. นางสาวผานิต  คุ้มเดช