สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิตาพร  สุขสมภาพ
 
1. นางสาวดรุณี  สถิตาภินันท์