สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนวัฒน์  พุ่มโพธิ์ทอง
2. เด็กชายภูริภัทร์   เกษรอินทร์
3. เด็กหญิงอารยา  พรายกระสินธุ์
 
1. นางปรียาภรณ์  เมืองแพน