สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 76.17 เงิน 8 1. เด็กชายชยพล  ถึงวงศ์
2. เด็กชายธนกร  ญาติบำรุง
3. เด็กชายธนธรณ์  บุญประเสริฐ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ญาติบำรุง
5. เด็กหญิงธัญเรศ  แก้วบัวขาว
6. เด็กชายนฤเบศ  อุปลัภ
7. เด็กหญิงปรีดาพร  รักระเบียบ
8. เด็กชายอาณาเขต  แก้วบัวขาว
9. เด็กชายเมธา  สืบญาติ
10. เด็กหญิงเอมิกา  หวานเสนาะ
 
1. นางจารุณี  วีระพันธุ์
2. นางสาวณัฐภัสสร  ธาระกฤษกร