สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขายายชุม สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.01 เงิน 4 1. เด็กชายณรงค์เดช  เสาะแสวง
2. เด็กชายภควัตร  สร้อยเสม
 
1. นายพชระ  คำสุริย์
2. นายภารพ  ไตรวงค์ย้อย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุมิตรา  สุขกะจะ
 
1. นางสุนทร  วรรณเกตุ