สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 75.31 เงิน 4 1. เด็กชายนพวัฒน์  งาช้าง
2. เด็กชายบุญพิทักษ์  แก้วอยู่
 
1. นางกฤษณา  วงษ์ศิลป์
2. นายพรศักดิ์  คำมะฤทธิ์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายอาตือ  มาเยอะ
 
1. นายสมศักดิ์  หวานฤดี