สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองระกำ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชาตรี  มณีกรณ์
 
1. นางสาวเตือนใจ  ชื่นศิริ
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63.4 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจารุภา  เนียมพลับ
2. เด็กชายธนกฤต  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงรชารักษ์  เพชรกิจ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรงฉาย