สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองระกำ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63.4 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจารุภา  เนียมพลับ
2. เด็กชายธนกฤต  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงรชารักษ์  เพชรกิจ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรงฉาย