สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากมะหาด สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายกรวิชญ์  ผลประเสริฐ
2. เด็กชายธรรม์ณธรณ์  ผุดกระจ่าง
3. เด็กชายนิติภูมิ  พิทักษ์วงศ์
 
1. นายพานิช  หวานระรื่น