สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอนุธิดาา  วิเชียรปักษา
 
1. นายชัยลักษณ์  เกตุวารินทร์