สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปิยศิริ   สุขมหา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   สุวรรณเพิ่ม