สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรพิมล   ประเสริฐผล
 
1. นายกำจัด  สมมาตร์