สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิรัศยา  อุ่นศิริ
 
1. นางสาวสุรภา  สำเริง
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายจักริน  สินนอก
 
1. นางสาวสุรภา  สำเริง