สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลระยอง 45 3 0 0 48
2 วัดบ้านฉาง 38 11 4 4 53
3 วัดห้วยโป่ง 34 10 2 6 46
4 วัดตะพงนอก 32 5 4 5 41
5 วัดท่าเรือ 22 10 6 2 38
6 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 20 9 5 3 34
7 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 20 3 3 2 26
8 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 16 9 9 3 34
9 วุฒินันท์ 16 4 1 2 21
10 มณีวรรณวิทยา 15 6 2 0 23
11 บวรรัตนศาสตร์ 15 4 2 0 21
12 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 13 8 0 1 21
13 วัดพลา 13 3 3 2 19
14 วัดหนองพะวา 12 10 8 9 30
15 วัดไผ่ล้อม 12 9 3 3 24
16 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 12 8 4 5 24
17 วัดปทุมาวาส 11 7 4 2 22
18 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 11 3 1 0 15
19 วัดมาบข่า 11 2 3 5 16
20 วัดหวายกรอง 10 15 5 4 30
21 ชุมชนวัดบ้านแลง 10 4 4 3 18
22 บ้านคลองขนุน 10 3 2 2 15
23 บ้านห้วยปราบ 10 2 3 2 15
24 บ้านสำนักทอง 10 1 3 6 14
25 บ้านมาบยางพร 9 6 1 1 16
26 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 9 5 1 4 15
27 เซนต์โยเซฟระยอง 9 1 1 0 11
28 วัดชากหมาก 8 3 3 0 14
29 บ้านสมานมิตร 8 2 0 0 10
30 บ้านปลวกแดง 8 1 0 0 9
31 วัดบ้านค่าย 8 0 2 0 10
32 วัดยายดา 7 1 1 0 9
33 วัดเนินพระ 7 1 1 0 9
34 วัดบ้านดอน 7 1 0 2 8
35 วัดน้ำคอก 7 1 0 1 8
36 บ้านบึงตาต้า 6 4 1 0 11
37 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 6 3 3 4 12
38 กวงฮั้ว 6 3 2 0 11
39 วัดชากลูกหญ้า 6 3 0 0 9
40 สมคิดวิทยา 6 2 3 0 11
41 วัดสระแก้ว 6 1 4 1 11
42 อารีย์วัฒนา 5 4 3 0 12
43 บ้านมาบตาพุด 5 4 1 0 10
44 วัดตาขัน 5 3 0 0 8
45 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 5 2 4 3 11
46 วัดเขาสำเภาทอง 5 2 2 1 9
47 ชุมชนวัดทับมา 5 1 1 1 7
48 วัดห้วงหิน 5 0 1 0 6
49 บ้านหนองจอก 4 4 1 0 9
50 วัดในไร่ 4 3 3 5 10
51 อนุบาลรักภาษา 4 3 1 1 8
52 อรวินวิทยา 4 2 1 0 7
53 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 4 1 0 1 5
54 บ้านบึงต้นชัน 4 0 0 1 4
55 บ้านหนองสะพาน 3 3 1 0 7
56 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 3 2 3 2 8
57 วัดหนองตะแบก 3 2 1 1 6
58 วัดเภตราสุขารมย์ 3 2 0 1 5
59 สามัคคีราษฎร์บำรุง 3 1 0 0 4
60 บ้านแม่น้ำคู้ 3 0 1 0 4
61 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 3 0 1 0 4
62 วัดปลวกเกตุ 3 0 0 1 3
63 วัดแกลงบน 2 6 1 0 9
64 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 2 3 3 6 8
65 บ้านหนองละลอก 2 3 2 0 7
66 วัดบ้านเก่า 2 2 1 0 5
67 สองภาษาระยอง(EP) 2 2 0 1 4
68 วัดละหารไร่ 2 2 0 1 4
69 บ้านตะเกราทอง 2 2 0 0 4
70 อนันต์ศึกษา 2 1 1 1 4
71 พัฒนเวชศึกษา 2 1 1 1 4
72 บ้านปากแพรก 2 1 0 2 3
73 วัดตากวน 2 1 0 0 3
74 บ้านไร่จันดี 2 0 2 0 4
75 บ้านสะพานสี่ 2 0 1 1 3
76 วัดนาตาขวัญ 2 0 1 1 3
77 วัดหนองกระบอก 2 0 0 1 2
78 วัดมาบชลูด 2 0 0 0 2
79 สาธิตเทศบาลนครระยอง 2 0 0 0 2
80 บ้านหมอมุ่ย 2 0 0 0 2
81 บ้านเขาวังม่าน 2 0 0 0 2
82 วัดชากกอไผ่ 2 0 0 0 2
83 บ้านหนองไร่ 1 3 1 0 5
84 วัดเชิงเนิน 1 3 1 0 5
85 บ้านชะวึก 1 3 0 2 4
86 บ้านชากมะหาด 1 2 1 0 4
87 เกาะแก้วพิศดาร 1 2 0 0 3
88 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3 1 2 0 0 3
89 อนุบาลชนบทพัฒนา 1 1 0 1 2
90 บ้านหนองแฟบ 1 1 0 0 2
91 วัดตะเคียนทอง 1 1 0 0 2
92 บ้านเขาห้วยมะหาด 1 1 0 0 2
93 วัดสมบูรณาราม 1 1 0 0 2
94 บ้านเขายายชุม 1 1 0 0 2
95 เทศบาลบ้านปากคลอง 1 1 0 0 2
96 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 1 0 0 2 1
97 ธรรมสถิต 1 0 0 0 1
98 วัดชากผักกูด 1 0 0 0 1
99 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
100 บ้านเนินเสาธง 1 0 0 0 1
101 วัดเนินกระปรอก 1 0 0 0 1
102 บ้านมาบป่าหวาย 0 3 1 1 4
103 บ้านท่าเสา 0 3 1 0 4
104 บ้านเขาลอย 0 2 0 1 2
105 วัดสำนักกะท้อน 0 1 2 0 3
106 วัดหนองกรับ 0 1 1 0 2
107 บ้านหนองฆ้อ 0 1 1 0 2
108 วัดกระเฉท 0 1 1 0 2
109 บ้านคลองทราย 0 1 0 0 1
110 บ้านมาบเตย 0 1 0 0 1
111 บ้านเขาหวาย 0 1 0 0 1
112 บ้านหนองระกำ 0 0 1 1 1
113 บ้านคลองน้ำแดง 0 0 1 0 1
114 บ้านพยูน 0 0 1 0 1
115 บ้านยายจั่น 0 0 0 1 0
116 วัดเกาะ 0 0 0 1 0
รวม 683 287 155 127 1,125