สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลระยอง 20 10 2 32 45 3 0 0 48
2 วัดตะพงนอก 17 6 6 29 32 5 4 5 41
3 วัดห้วยโป่ง 13 13 12 38 34 10 2 6 46
4 วัดท่าเรือ 10 8 6 24 22 10 6 2 38
5 บ้านคลองขนุน 8 4 0 12 10 3 2 2 15
6 วุฒินันท์ 7 9 0 16 16 4 1 2 21
7 บวรรัตนศาสตร์ 6 6 3 15 15 4 2 0 21
8 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 6 4 1 11 13 8 0 1 21
9 วัดพลา 6 2 2 10 13 3 3 2 19
10 วัดบ้านฉาง 5 10 4 19 31 10 4 4 45
11 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 5 4 4 13 20 3 3 2 26
12 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 5 3 8 16 16 9 9 3 34
13 วัดมาบข่า 5 2 2 9 11 2 3 5 16
14 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 4 4 2 10 12 8 4 5 24
15 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 4 4 2 10 11 3 1 0 15
16 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 3 8 5 16 20 9 5 3 34
17 วัดหนองพะวา 3 3 4 10 12 10 8 9 30
18 ชุมชนวัดบ้านแลง 3 3 4 10 10 4 4 3 18
19 วัดบ้านค่าย 3 1 2 6 8 0 2 0 10
20 วัดชากลูกหญ้า 3 1 2 6 6 3 0 0 9
21 วัดสระแก้ว 3 0 5 8 6 1 4 1 11
22 วัดปทุมาวาส 2 6 2 10 11 7 4 2 22
23 บ้านสำนักทอง 2 4 6 12 10 1 3 6 14
24 วัดยายดา 2 4 0 6 7 1 1 0 9
25 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 2 4 0 6 4 3 2 3 9
26 ชุมชนวัดทับมา 2 2 2 6 5 1 1 1 7
27 มณีวรรณวิทยา 2 1 5 8 15 6 2 0 23
28 เซนต์โยเซฟระยอง 2 1 5 8 9 1 1 0 11
29 วัดชากหมาก 2 1 0 3 8 3 3 0 14
30 วัดเนินพระ 2 0 4 6 7 1 1 0 9
31 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 2 0 3 5 8 5 1 4 14
32 บ้านมาบตาพุด 2 0 1 3 4 4 1 0 9
33 วัดปลวกเกตุ 2 0 0 2 3 0 0 1 3
34 วัดมาบชลูด 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 วัดในไร่ 1 4 1 6 4 3 3 5 10
36 บ้านห้วยปราบ 1 3 4 8 10 2 3 2 15
37 บ้านสมานมิตร 1 3 3 7 8 2 0 0 10
38 บ้านบึงตาต้า 1 2 4 7 6 4 1 0 11
39 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 2 1 4 5 2 4 3 11
40 วัดเขาสำเภาทอง 1 2 1 4 5 2 2 1 9
41 วัดน้ำคอก 1 2 0 3 7 1 0 1 8
42 วัดตาขัน 1 2 0 3 5 3 0 0 8
43 สองภาษาระยอง(EP) 1 2 0 3 2 2 0 1 4
44 วัดบ้านดอน 1 1 3 5 7 1 0 2 8
45 บ้านสะพานสี่ 1 1 1 3 2 0 1 1 3
46 กวงฮั้ว 1 1 0 2 6 3 2 0 11
47 วัดบ้านเก่า 1 1 0 2 2 2 1 0 5
48 บ้านหนองจอก 1 0 2 3 4 4 1 0 9
49 อนุบาลรักภาษา 1 0 2 3 4 3 1 1 8
50 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 1 0 2 3 4 1 0 1 5
51 บ้านบึงต้นชัน 1 0 2 3 4 0 0 1 4
52 วัดละหารไร่ 1 0 2 3 2 2 0 1 4
53 สมคิดวิทยา 1 0 1 2 6 2 3 0 11
54 วัดตากวน 1 0 1 2 2 1 0 0 3
55 สาธิตเทศบาลนครระยอง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
56 บ้านชะวึก 1 0 1 2 1 3 0 2 4
57 อนันต์ศึกษา 1 0 0 1 2 1 1 1 4
58 เกาะแก้วพิศดาร 1 0 0 1 1 2 0 0 3
59 อนุบาลชนบทพัฒนา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
60 บ้านหนองแฟบ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
61 วัดตะเคียนทอง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านมาบยางพร 0 5 1 6 9 6 1 1 16
63 บ้านปลวกแดง 0 3 1 4 8 1 0 0 9
64 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 0 3 0 3 2 3 3 6 8
65 วัดไผ่ล้อม 0 2 2 4 10 8 1 3 19
66 อรวินวิทยา 0 2 1 3 4 2 1 0 7
67 วัดห้วงหิน 0 2 0 2 5 0 1 0 6
68 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
69 วัดแกลงบน 0 1 2 3 2 6 1 0 9
70 บ้านไร่จันดี 0 1 1 2 2 0 2 0 4
71 บ้านหนองละลอก 0 1 0 1 2 3 2 0 7
72 วัดนาตาขวัญ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
73 บ้านเขาห้วยมะหาด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
74 วัดสมบูรณาราม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
75 ธรรมสถิต 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 วัดชากผักกูด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านมาบป่าหวาย 0 1 0 1 0 3 1 1 4
79 อารีย์วัฒนา 0 0 3 3 5 4 3 0 12
80 วัดหนองตะแบก 0 0 2 2 3 2 1 1 6
81 วัดหวายกรอง 0 0 1 1 10 15 5 4 30
82 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
83 บ้านเขาวังม่าน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
84 วัดชากกอไผ่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
85 บ้านหนองไร่ 0 0 1 1 1 3 1 0 5
86 วัดเชิงเนิน 0 0 1 1 1 3 1 0 5
87 บ้านชากมะหาด 0 0 1 1 1 2 1 0 4
88 บ้านเขาลอย 0 0 1 1 0 2 0 1 2
89 บ้านหนองสะพาน 0 0 0 0 3 3 1 0 7
90 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 0 0 0 0 3 2 3 2 8
91 วัดเภตราสุขารมย์ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
92 พัฒนเวชศึกษา 0 0 0 0 2 1 1 1 4
93 บ้านปากแพรก 0 0 0 0 2 1 0 2 3
94 วัดหนองกระบอก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
95 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3 0 0 0 0 1 2 0 0 3
96 บ้านเขายายชุม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
97 เทศบาลบ้านปากคลอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 0 0 0 0 1 0 0 2 1
99 บ้านตะเกราทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านหมอมุ่ย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านเนินเสาธง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 วัดเนินกระปรอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านท่าเสา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
104 วัดสำนักกะท้อน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
105 วัดหนองกรับ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
106 บ้านหนองฆ้อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
107 วัดกระเฉท 0 0 0 0 0 1 1 0 2
108 บ้านคลองทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 บ้านมาบเตย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านเขาหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านหนองระกำ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
112 บ้านคลองน้ำแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 บ้านพยูน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 บ้านแม่น้ำคู้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 บ้านยายจั่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 วัดเกาะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 192 183 157 532 665 283 152 126 1,100