ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. สระแก้ว เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านรางทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 64 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนวัดน้อย สพป. อ่างทอง เขต 1 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 63 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) สพป. ราชบุรี เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป. จันทบุรี เขต 2 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดทุ่งรี สพป. นครปฐม เขต 1 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนวัดบางโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต 1 59 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านหินซ้อน สพป. สระบุรี เขต 2 56 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ สพป. สิงห์บุรี เขต 1 54 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 53 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 53 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 51 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม สพป. ลพบุรี เขต 1 - -  
22 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน