ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สพป. จันทบุรี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ราชบุรี เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
12 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
13 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน