ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง เขต 1 93.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ สพป. ตราด เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 86.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที สพป. ชลบุรี เขต 1 86.3 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 82.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 81.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 77.6 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน